piątek, 11 marca 2011

Podróż po Unii Europejskiej

Dzisiaj zaprosiłyśmy dzieci z grupy IV PM Nr 207 na wspólną "podróż" po krajach Unii Europejskiej. W podróży towarzyszył nam Syriusz - maskotka Unii.
Przedszkolaki dowiedziały się podstawowych faktów dotyczących historii i symboli UE. Poznały najważniejsze wiadomości o krajach członkowskich, a także wysłuchały hymnu Unii - "Ody do radości". Największą przyjemność sprawiały im zadania, które miały do wykonania przy mapie.

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 r. na mocy traktatu z Maastricht. Jest następczynią Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej utworzonej w 1958 r.
Unia to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009 r. Obecnie liczy 27 państw członkowskich.
Polska przystąpiła do Unii 1 maja 2004 r.


Symbole UE :
  • Flaga europejska przedstawia dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na chabrowym tle, symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii;
  • Hymn - "Oda do radości" - jest to finałowa kantata z IX symfonii Ludwika van Beethovena;
  • Waluta - euro, którego znakiem graficznym jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami (€);
  • Paszport europejski - paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej;
  • Maskotka - Syriusz - nazwa od najjaśniejszej gwiazdy na niebie.

Unia Europejska nie posiada odrębnego języka.
Na terenie Unii 23 języki mają status języka oficjalnego.

Brak komentarzy: