piątek, 19 września 2014

Budżet obywatelski dla Łodzi

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście zachęca do głosowania na następujące projekty budżetu obywatelskiego:

 S0012
Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w
dzielnicy Śródmieście.

Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Śródmieście w
placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, tj. w bibliotece
głównej i podległych jej 13 filiach bibliotecznych.
Opis - W ramach pozyskanego budżetu planowany jest zakup książek w formie
tradycyjnej i w formie audio oraz zakup sprzętu komputerowego. Dopływ nowości
wydawniczych zwiększy i uatrakcyjni ofertę czytelniczą dla użytkowników
bibliotek. Zwiększenie ilości stanowisk z dostępem do internetu w wysokim
stopniu wpłynie na zmiany metod i form pracy z czytelnikiem czego efektem będą
wymierne korzyści w postaci większej ilości odwiedzających placówki śródmiejskie.
 S0026
Zakup sprzętu i zbiorów multimedialnych do biblioteki dla dzieci i młodzieży.

Lokalizacja - Biblioteka Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży, ul Brzeźna 10.
Opis - Filia Nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży, w której głównym
odbiorca jest czytelnik w wieku 5-25 lat. Podstawowym produktem jaki oferuje
jest w dużej mierze książka tradycyjna, natomiast pozycje wydane w formie
dokumentu audiowizualnego i elektronicznego stanowią jedynie minimalny
procent posiadanych zbiorów, Oferta bardziej różnorodnych zbiorów na pewno
przyczyni się do wzrostu popularności biblioteki w środowisku.
 L0122
Zakup książek dla bibliotek publicznych Miasta Łodzi.

Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w bibliotekach publicznych
znajdujących się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew –
łącznie w 80 bibliotekach.
Opis - Zadanie polega na systematycznym, raz w miesiącu, zakupie nowych
książek do bibliotek publicznych pięciu miejskich bibliotek w dzielnicach: Bałut,
Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew.Więcej informacji o budżecie pod adresem :

Głosowanie 20-28.09.2014