niedziela, 22 sierpnia 2010

Bezpłatny Internet

Zapraszamy do korzystania z darmowego Internetu


Koszty dostępu do Internetu pokrywane są z dotacji
przekazanej przez Fundację Orange w ramach programu
"Akademia Orange dla Bibliotek"