wtorek, 30 listopada 2010

Zimowe przygotowania zwierząt

 
Wczoraj dzieci z grupy IV Przedszkola Miejskiego Nr 207 uczestniczyły w warsztatach zajęciowych, których tematem były przygotowania zwierząt do zimy.
Pogadankę urozmaiciły zabawy muzyczne i słowno-ruchowe.Do zobaczenia w grudniu !

Uczucia

W dniu 25 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. I Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO. Tematem, kolejnego z cyklu zajęć, były emocje i uczucia w życiu dziecka. Razem z uczestnikami spotkania bawiliśmy się wspaniale.
A, że w tym dniu obchodzone jest Święto Pluszowego Misia, w zabawie towarzyszył nam Kubuś Puchatek i inni bajkowi przyjaciele.

poniedziałek, 22 listopada 2010

Barometr uczuć

Uczniowie kl. II c Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej uczestniczyli dzisiaj w lekcji tematycznej, której tematem były: "Emocje i uczucia w życiu dziecka". Są to kolejne z cyklu zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeprowadzone przez nas w listopadzie. Dzieci uczą się wyrażania swoich uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami oraz budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby. W trakcie zabaw słowno - ruchowych wcielają się w powierzone im role.

piątek, 19 listopada 2010

Zwierzęta przygotowują się do zimy

Wczoraj do biblioteki zaprosiłyśmy dzieci z gr. V PM Nr 207. Tematem zajęć była pogadanka o tym jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Opowiedziałyśmy przedszkolakom, że zima jest dla wielu zwierząt okresem walki o przetrwanie. Drzewa, pola i łąki pokrywają się białym puchem śniegu, a wody ścina warstwa lodu. Każde zwierzę ma swój sposób na przetrwanie tego czasu. Niektóre podejmują długie wędrówki do cieplejszych krajów, niektóre gromadzą zapasy w swoich norkach, a jeszcze inne zapadają w zimowy sen.

Poznajemy parki narodowe

W dniu 17 listopada p. Katarzyna Krakowska z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zaprezentowała uczniom kl. II a Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej prelekcję multimedialną o Parkach Narodowych w Polsce. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały o unikalnej faunie i florze, znajdującej się pod ochroną na terenie tych parków. Bardzo aktywnie brały również udział w dyskusji, wykazując się dużą znajomością tematu.

Edukacja regionalna

Uczniowie kl. III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej uczestniczyli w dniu 15 listopada w zajęciach z edukacji regionalnej. Prelekcję pt. "Dzieje i zabytki fabrykanckiej Łodzi" poprowadziła p. Jadwiga Sochacka.

środa, 10 listopada 2010

Emocje i uczucia


Dzisiaj odbyły się kolejne z cyklu zajęcia pt. Emocje i uczucia w życiu dziecka. Uczestnikami spotkania były dzieci z grupy VI Przedszkola Miejskiego Nr 207.

Polskie Parki Narodowe

Wczoraj zaprosiliśmy do biblioteki na prelekcję p. Katarzynę Krakowską, pracującą w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. W bardzo interesujący sposób opowiedziała ona uczniom kl. II b Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej o Polskich Parkach Narodowych. Swoją prelekcję wzbogaciła prezentacją multimedialną.

Park narodowy jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory - głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów".

W Polsce znajdują się 23 parki narodowe.