środa, 16 grudnia 2009

Pałace ulicy Piotrkowskiej

W piątek 11 grudnia zaprosiłyśmy na prelekcję do Biblioteki uczniów klas III
ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Tematem spotkania były zabytkowe domy łódzkich fabrykantów znajdujące się przy ul. Piotrkowskiej.
Prelegentka p. Jadwiga Sochacka opowiedziała dzieciom m. in. o historii pałaców: Heinzla, Kindermanna, Schweikerta, Scheiblera i innych. Przybliżyła także historię pałacu braci Steinertów, w którym obecnie mieści się nasza Biblioteka.

Brak komentarzy: