piątek, 3 czerwca 2016

Kulturalnie wyjść na prostą


  "KULTURALNIE wyjść na prostą. Od nałogu do Kultury" to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Śródmieście w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą "Profilaktycznie KULTURA". 
Zadanie jest finansowane z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Łodzi. Jego realizacja pozwoli kształtować u dzieci i młodzieży postawy prozdrowotne i prospołeczne oraz rozbudzi zainteresowanie kulturą we wszystkich jej aspektach.
 
Biblioteka przy Sienkiewicza 67 również aktywnie włącza się w działania projektowe. W cyklu warsztatów z zakresu profilaktyki i arteterapii uczestniczyć będą uczniowie kl. Vb ze Szkoły Podstawowej Nr 173.
Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia, które poprowadziła pani Marlena Wajszczyk - pedagog, arteterapeuta i trener z Firmy "SpecjalizacjaEdukacja". 
 
 
 

Brak komentarzy: