poniedziałek, 17 grudnia 2012

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski


W ramach programu edukacji prozdrowotnej zorganizowałyśmy dla naszych małych czytelników, w piątek 14. grudnia, Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch". W konkursie uczestniczyły dzieci 6-letnie z Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 207.


 Z PM Nr 207 wiersze recytowali:
 Hania Nastarowicz, Wiktoria Zawadzka, Patryk Miazek i Ola Świstek:


Z PPSS program artystyczny zaprezentowali:
Ola Żak, Marta Warchoł, Jaś Jochim, Jaś Pietkiewicz i Dominika Krawczyk
 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy okolicznościowe i drobne upominki


Brak komentarzy: