poniedziałek, 26 listopada 2012

Rola mediów


W piątek 23. listopada w lekcji bibliotecznej pt. "Rola mediów we współczesnym świecie" uczestniczyli uczniowie kl. V-VI Szkoły Podstawowej Nr 213, działającej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2. Omówiłyśmy z nimi historię środków masowego przekazu, ich rodzaje oraz wpływ jaki mają one na człowieka we współczesnym świecie. Rozmawialiśmy również o zagrożeniach płynących z Internetu. 
Na podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane na kartach pracy i układali program telewizyjny.

Brak komentarzy: