sobota, 28 lutego 2009

Luty w Bibliotece

"Poznajemy czas"
W dniach 4, 12 i 26 lutego odbyły się trzy pogadanki dla dzieci z gr. IV, VI i V PM Nr 207. Rozmawiałyśmy z dziećmi o porach roku, miesiącach, dniach tygodnia i godzinach, na jakie podzielona jest doba. Mówiliśmy również o potrzebach ludzi, które związane są z czasem, czyli o przydatności kalendarzy i zegarów.


Warsztaty czytelnicze i zabawy z książką
Odbyły się 3 spotkania z przedszkolakami z gr. III, I i II (19, 20, 25 lutego).Dzieci wysłuchały kilku bajeczek i opowiadań o zwierzętach, odpowiadały na przygotowane zagadki oraz opowiadały o swoich domowych zwierzętach.


Zajęcia dla dzieci 3-letnich odbyły się w lokalu Przedszkola.


Spotkanie z p. Andrzejem Szweda Lewandowskim
Zajęcia z ekologii, które odbywają się w bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem. Na spotkanie zaprosiłyśmy tym razem uczniów z kl. II c SP Nr 45. Tematem multimedialnej prelekcji były "Zwierzęta polskich lasów".


Prelekcja p. Jadwigi Sochackiej


Kolejna prelekcja z cyklu "Łódzkie rody fabrykanckie" dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu Nr 3 odbyła się 20 lutego. Tematem spotkania była historia rodziny Kruschów.

Brak komentarzy: