sobota, 24 stycznia 2009

Fauna i flora Lasu Łagiewnickiego


W dniu 21 stycznia 2009 r. zaprosiłyśmy do Domu Dziennego Pobytu Nr 3 pana Andrzeja Szwedę Lewandowskiego z RDLP w Łodzi, który zaprezentował pensjonariuszom multimedialną prelekcję pt. "Fauna i flora Lasu Łagiewnickiego".
Prelegent opowiedział seniorom o historii Łagiewnik, o genezie powstania Lasu Łagiewnickiego i bogactwie jego roślinności, a także o zwierzętach zamieszkujących ten obszar. Pensjonariusze zapoznali się również z książkami znajdującymi sie w naszym księgozbiorze regionalnym, dotyczącym Łagiewnik.


Brak komentarzy: